Gruppakuten - snabb hjälp när gruppen kört fast!

Vi är beroende av att arbetet tillsammans skall fungera för att alla i gruppen skall trivas, vilket i sin tur är en förutsättning för att man skall kunna leverera. Ibland funkar det jättebra, men ibland kör det ihop sig! Gruppen fungerar dåligt, individerna blir ointresserade och kanske illojala, det blir öppna konflikter och inget resultat uppnås osv

Vi har startat denna tjänst för att kunna ge en snabb hjälp. Det kanske räcker med ett stödjande samtal, en konflikt som skall hanteras på bästa sätt eller ett möte ska genomföras.

På vår akutmottagning ställer vi krav på oss själva att ständigt vara förberedda och har beredskap vilket gör att vi snabbt kan reagera och göra räddningsinsatser för din grupp eller ditt möte utan allt för lång framförhållning.

Vi har kunskap för att kunna analysera krissituationer och kan göra en snabb insats som skapar trygghet och delaktighet i svåra lägen och kan hjälpa er att komma vidare. Vi har olika verktyg för att hantera konflikter, strukturera viktiga samtal i grupper och öka engagemang och prestation.

Tag en förutsättningslös kontakt med oss för att få ett förslag på åtgärd. Det kan vara en kort punktinsats eller längre stöd.

Kontakta oss

Hör av er till oss för att diskutera ert företags behov, här bredvid kan ni skicka oss ett meddelande.

Det går naturligtvis också jättebra att ringa oss direkt om ni vill ta det per telefon. Vi ser fram emot att höra från er!

Kebbe & Sandström AB

Mellangatan 40
621 56 Visby   

Kontakta oss

Telefon: 0709948961 Sven ,  0704868601 Lisen
E-post: info@kebbe.se

Följ oss