Grupputveckling

Utveckla team och ledningsgrupper

Vår erfarenhet är att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans. Vi har ett unikt och innovativt arbetssätt för att hjälpa grupper att utvecklas. Vare sig det gäller medarbetargrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper.

Vi använder Wheelans modell och även det certifierade verktyget GDQ (Group Development Questionnaire) som bygger på en gedigen forskning. GDQ är ett verktyg för att ta redan på vilken fas en grupp befinner sig i och erbjuder utifrån detta en effektiv metod för att utveckla och effektivisera team, arbets- och ledningsgrupper.

Wheelan beskriver fyra mognadsfaser i en grupps utveckling.

Det har visat sig att grupper blir mer effektiva i senare faser. Vi hjälper er att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare ta sig till fas 3 och 4. Ofta handlar det om gruppens möten, samspel och kommunikation. Det intressanta med Wheelans modell är att den har ett gruppfokus, vilket gör det lättare att se det som händer i gruppen inte handlar om enskilda individers brister, utan att individernas beteenden är ett resultat av den fas där gruppen befinner sig i. Som exempel kan nämnas att konflikter oftare uppstår i grupper som befinner sig i fas 1 eller 2 och är mycket mera ovanligt när gruppen kommit vidare.

Efter analysen av gruppens nuläge skräddarsys med workshops och ledarstöd. I utvecklingsarbetet använder vi oss av systemiska och uppskattande metoder där gruppens och deltagarnas förmågor tas tillvara och ligger till grund för den vidare utvecklinsprocessen.

Kontakta oss

Hör av er till oss för att diskutera ert företags behov, här bredvid kan ni skicka oss ett meddelande.

Det går naturligtvis också jättebra att ringa oss direkt om ni vill ta det per telefon. Vi ser fram emot att höra från er!

Kebbe & Sandström AB

Mellangatan 40
621 56 Visby   

Kontakta oss

Telefon: 0709948961 Sven ,  0704868601 Lisen
E-post: info@kebbe.se

Följ oss