Open Space – Öppet forum

Hanterar du komplexa frågor som är viktiga för många människor, där konflikter mellan olika intressen är inbyggda och där det är bråttom att hitta lösningar. Det kan till exempel gälla utvecklingsarbeten inom den egna organisationen, nödvändiga samarbeten över förvaltningsgränser eller frågor där dialog med medborgare krävs.

Om målet för mötet inte är satt på förhand utan du önskar en dialog där alla intressenter kan delta på lika villkor är det självorganiserade Open Space-mötet den mötesform som bäst låter idéer befrukta varandra. En effektivt sätt att processa viktiga frågor.

Open space blir en struktur för flexibla smågruppsdiskussioner som säkerställer att de mest angelägna frågeställningarna kommer upp och att alla berörda parter kan komma samman kring just det de brinner för.

Metoden är lämplig för grupper från 10 deltagare upp till flera hundra.

Så här funkar det

Open Space är en struktur för att hantera ett öppet kreativt forum för många deltagare som gemensamt har ett starkt utvecklingsbehov som är formulerat i ett tema. Mötet är självorganiserande och dagordningen sätts genom att alla deltagare inledningsvis får möjlighet att lyfta fram de frågor de brinner för. Mötet organiseras genom korta pass och parallella samtalsgrupper, där mötesdeltagarna kan röra sig mellan grupperna. Detta möjliggör en kraftfull utvecklingsprocess även i mycket komplexa frågor.

Intresserad?

Kontakta oss på info@kebbe.se så berättar vi mer!

Kontakta oss

Hör av er till oss för att diskutera ert företags behov, här bredvid kan ni skicka oss ett meddelande.

Det går naturligtvis också jättebra att ringa oss direkt om ni vill ta det per telefon. Vi ser fram emot att höra från er!

Kebbe & Sandström AB

Mellangatan 40
621 56 Visby   

Kontakta oss

Telefon: 0709948961 Sven ,  0704868601 Lisen
E-post: info@kebbe.se

Följ oss